Pasowanie na ucznia w naszej szkole

Dnia 17 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do wielkiej uroczystości. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani Dyrektor Urszula Ząber powitała gorąco przybyłych gości: pana Piotra Kroka - Wójta Gminy Grybów, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziców pierwszoklasistów, nauczycieli, a szczególnie uczniów klasy pierwszej, którym oddała głos. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Ten dzień na długo zostanie w pamięci pierwszoklasistów. Po zakończeniu uroczystości w ogrodzie szkolnym posadzono drzewko, które będzie przypominać pierwszakom o ich święcie.