Dokumentacja

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej
  Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ptaszkowej
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2019/2021
  Regulamin wycieczek szkolnych
  Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022
  Zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022
  Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego