Nauczyciele - rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja

Dyrektormgr Urszula Ząber
Z-ca dyrektoramgr Beata Rodak

Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolnamgr Marta Kmak
mgr Zuzanna Kościółek
mgr Beata Rodak

Język Polskimgr Maria Oracz
mgr Agnieszka Florek

Język angielskimgr Joanna Galica-Kmak

Język niemieckimgr Agnieszka Mól

Historiamgr Elżbieta Stelmach

Wiedza o społeczeństwiemgr Elżbieta Stelmach

Plastykamgr Marta Janas

Muzykamgr Marta Janas

Geografiamgr Beata Czartoryska-Łaś

Biologiamgr Agnieszka Mól

Chemiamgr Katarzyna Migacz

Fizykamgr Urszula Ząber

Matematykamgr Beata Janusz
mgr Katarzyna Migacz
Informatykamgr Krzysztof Święs

Wychowanie fizycznemgr Adam Krajniewski
mgr Stanisław Książkiewicz

Technikamgr Elżbieta Stelmach

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Adam Krajniewski

Religiaks.Mariusz Bawołek

Wychowanie do życia w rodziniemgr Elżbieta Stelmach

Doradztwo zawodowemgr Małgorzata Chronowska

Nauczyciel wspomagającymgr Małgorzata Siwiak

Przedszkole

Wychowanie przedszkolnemgr Katarzyna Kogut
mgr Agnieszka Ptaszkowska
Pedagog szkolny

Pedagogmgr Małgorzata Chronowska

Biblioteka

Bibliotekamgr Wiesław Łaś

Świetlica

Świetlicamgr Wiesław Łaś
mgr Adam Krajniewski
mgr Agnieszka Ptaszkowska
Sekretariat

SekretariatKatarzyna Wysowska