Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodniczący:Bartosz Ptaszkowski VII
Zastępca: Dawid Michalik VIII

Skarbnik:

Julia Kramarczuk VIII
Karol Marchacz VI

Opiekun SU: mgr Joanna Galica - Kmak