Samorząd Uczniowski 2021/2022Przewodniczący:Krzysztof Konior VIII
Zastępca: Edyta Siedlarz VIII

Skarbnik:

Paweł Ogorzałek VIII
Adam Ptaszkowski VI
Sekretarz: Joanna Kogut V


Opiekun SU: mgr Joanna Galica-Kmak